SERVEIS

Inspecció tècnica d'edificis - ITE

El seu edifici té més de 45 anys i no ha passat encara la Inspecció tècnica dels edificis ITE?

La seva comunitat vol demanar una subvenció per a realitzar obres de rehabilitació i l’administració els demana que el seu edifici disposi de la Inspecció tècnica dels edificis?

AMB HABITÈCNIA EL SEU EDIFICI ESTÀ EN BONES MANS.

ITE Girona Berga

 
La Inspecció Tècnica dels Edificis, anomenada de forma abreviada ITE, és la revisió que han de passar els edificis de forma periòdica (similar a la ITV dels vehicles), i que serveix per comprovar el seu estat de conservació i manteniment.

El Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis, obliga a realitzar la revisió esmentada a tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i fixa uns terminis per a fer-ho.
 
Des d’habitècnia  posem la nostra experiència, coneixement i professionalitat a l'abast de la seva comunitat, perquè el seu edifici pugui disposar de la ITE de forma ràpida, eficient i al millor preu.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

EL NOSTRE EDIFICI HA DE PASSAR LA ITE?

La Inspecció Tècnica dels Edificis és obligatòria quan es compleix algun dels següents supòsits:
 
  • Edificis plurifamiliars d’habitatges (blocs de pisos) de més de 45 anys d’antiguitat.
  • Quan un edifici es vol acollir a programes de foment de la rehabilitació o rebre algun tipus de subvenció pública.
  • Quan ho indiquin les ordenances locals, que poden ser més exigents i àmplies que allò establert en el Decret de la Generalitat de Catalunya.

 

QUAN HA DE PASSAR LA ITE EL NOSTRE EDIFICI?

Els terminis establerts per la Generalitat de Catalunya per passar la Inspecció Tècnica, varien en funció de l’antiguitat de l’edifici i es resumeixen en el següent quadre.

ITE terminis
 

QUINES OBLIGACIONS TENIM LA COMUNITAT DE PROPIETARIS D’UN EDIFICI D’HABITATGES?

La comunitat de propietaris d'un edifici d'habitatges, i en relació a la conservació i manteniment del mateix, té les següents obligacions:
 
  • Conservar i rehabilitar l'edifici per a mantenir-lo en bones condicions.
  • Encarregar  la realització de la  Inspecció Tècnica de l’Edifici.
  • Encarregar les obres de rehabilitació o reparació necessàries, en el supòsit que la ITE així ho determini.

 

PER A QUÈ SERVEIX LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS?

La ITE és un document molt important, que permet disposar a la comunitat de propietaris d’una radiografia complerta de la composició i de l’estat de conservació de l'edifici.

Conèixer l’estat actual de la finca, és un primer pas imprescindible alhora de definir les actuacions que cal realitzar a l’edifici i establir un ordre de prioritats correcte.

Cal tenir en compte que un manteniment adequat i programat, allarga la vida útil de l’edifici en unes condicions òptimes de confort i seguretat.
 

QUIN PROCEDIMENT ES SEGUEIX A L'HORA DE PORTAR A TERME UNA ITE? 

El procediment per fer la Inspecció Tècnica d’un Edifici es resumeix en el següent esquema.
 
 

QUÈ CAL FER SI LA QUALIFICACIÓ DE L'EDIFICI ÉS AMB DEFICIÈNCIES GREUS  O  MOLT GREUS?

En el supòsit que la qualificació del seu edifici en l’informe sigui amb deficiències greus o molt greus, caldrà portar a terme les obres de reparació necessàries per a corregir-les.

En funció del tipus de deficiències detectades i de la seva gravetat,  s’establiran conjuntament amb el tècnic, uns terminis per a portar a terme les actuacions de reparació o rehabilitació necessàries, que s’executaran sota la seva direcció.

Un cop finalitzades les obres, el tècnic entregarà a la comunitat el certificat final d’obra, que conjuntament amb l’informe ITE s’entregarà a l’administració per obtenir el certificat d’aptitud.

Amb la voluntat de fomentar les actuacions de reparació o rehabilitació dels edificis existents, les administracions (Generalitat, Ajuntaments,...) posen periòdicament a disposició dels propietaris, subvencions i ajudes a les que molt probablement es puguin acollir.
 

QUÈ HEM DE FER UN COP OBTINGUT EL CERTIFICAT D’APTITUD DEL NOSTRE EDIFICI?

Tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat, el certificat d’aptitud té una vigència de 10 anys, durant els quals l’administració no els obliga a realitzar cap altre tràmit.

Tot i això, des d'Habitècnia, considerem que és fonamental portar a terme un manteniment periòdic i planificat de l’edifici, i per això els recomanem que disposin d’un pla de manteniment redactat per un tècnic, on es descriguin i programin totes les actuacions de conservació necessàries per a mantenir l’edifici en bon estat i evitar així que en el futur sigui inevitable portar a terme costoses obres de reparació i rehabilitació.
 

QUINA NORMATIVA REGULA LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS?

La inspecció tècnica dels edificis ITE es troba regulada per:
 
  • Decret 187/2010, de 23 de Novembre, sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges.
  • Ordenances Municipals.

 

QUIN COST TÉ LA ITE DEL NOSTRE EDIFICI?

Per tal de poder-los oferir el millor preu, no establim un import fix per a la realització d’inspeccions tècniques d’edificis, sinó que el determinem en funció de la superfície i nombre d’entitats de la finca.
 
Contactin amb Habitècnia i els calcularem el cost de la ITE del seu edifici a l’instant i sense cap mena de compromís.