EMPRESA

 

habitecnia tècnics Girona Berga

ELS VOSTRES TÈCNICS DE CONFIANÇA

La conjuntura econòmica actual i la creixent necessitat d’apostar per un model de creixement més sostenible, fa que termes com conservar, recuperar i reutilitzar prenguin cada dia més força.

El creixement exponencial experimentat pel sector immobiliari del nostre país entre els anys 1999 i 2007 amb predomini de la nova construcció i la manca d’una cultura de la rehabilitació i conservació dels habitatges, han provocat l’envelliment progressiu d’una part important del nostre parc immobiliari.

Millorar les condicions d’habitabilitat, seguretat i eficiència energètica dels edificis, revitalitzar els nuclis antics i recuperar el nostre patrimoni històric, són només alguns dels avantatges que es poden assolir apostant de forma decidida per la rehabilitació.

Entenem la rehabilitació com una activitat clarament diferenciada dins del camp de l’arquitectura i la construcció, i per tant considerem que ha de ser gestionada amb procediments adequats a la seva especificitat.

Amb la voluntat de donar resposta a aquestes necessitats, neix HABITÈCNIA, una oficina tècnica especialitzada en el camp de la inspecció, diagnosi i rehabilitació d'edificis i habitatges.

Oferim un servei integral d’assessorament tècnic personalitzat i de proximitat, regit pels principis d'eficàcia i eficiència, i orientat a atendre i donar resposta resposta a les necessitats dels nostres clients.

La nostra cartera de clients està formada per:
 
• PARTICULARS
• COMUNITATS DE PROPIETARIS
• ADMINISTRADORS DE FINQUES
• API’S / IMMOBILIÀRIES
• BUFETS JURÍDICS
• EMPRENEDORS / EMPRESES

Confiï en HABITÈCNIA, ens preocupem per l'eficiència real dels vostres projectes.