SERVEIS

Tramitació de subvencions i ajudes

Saben que l'administració ofereix de forma periòdica subvencions per a la rehabilitació, la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica dels edificis?

La seva comunitat vol demanar una subvenció però desconeixen si s'hi poden acollir i com ho han de fer?

AMB HABITÈCNIA LA SEVA SUBVENCIÓ ARRIBARÀ A BON PORT.

 
Moltes de les actuacions de rehabilitació i millora que es porten a terme en els edificis, es poden acollir a les diferents convocatòries de subvenció que ofereixen de forma periòdica les diferents administracions, ja siguin d'àmbit local, autonòmic o estatal.
 
La realitat ens indica però, que ja sigui per desconeixement de les convocatòries, per la complexitat de la tramitació o per mancances en la documentació presentada, moltes de les actuacions no acaben beneficiant-se de les ajudes existents.
 
Habitècnia en som conscients i per això oferim als nostres clients un servei específic d'orientació i ajuda en la sol·licitiud i tramitació de subvencions que consta de:
 
  • Informació als clients de totes les convocatòries existents i dels respectius requisits d'accés.
  • Anàlisi de la compatibilitat entre diferents convocatòries.
  • Definició de l'estrategia de presentació.
  • Recollida i preparació de tota la documentació a presentar.
  • Sol·licitud de la subvenció.
  • Seguiment del procés administratiu i resolució de possibles requeriments fins a l'atorgament de la mateixa.

 

Si estan pensant en portar a terme obres de rehabilitació o millora en el seu edifici contactin amb Habitècnia sense cap compromís. Els informarem de tot el procediment i si ho desitjen ens farem càrrec de la gestió de la seva subvenció.