SERVEIS

Projectes de millora de l'accessibilitat

Els agradaria instal·lar un ascensor al seu edifici i volen saber si és possible, la ubicació del mateix i el cost aproximat de l'actuació?

L'entrada al seu edifici no és accessible i els agradaria reformar-lo?

HABITÈCNIA ELS FA LA VIDA MÉS FÀCIL.

accessibilitat
 
L'edat avançada o els accidents són algunes de les circumstàncies que poden reduïr o limitar la movilitat de les persones, ja sigui de forma temporal o permanent.
 
Lamentablement però, és habitual que els edificis existents presentin barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten la movilitat i el desenvolupament d'aquestes persones i en redueixen la seva qualitat de vida.
 
Per sort, són moltes les actuacions que es poden fer en un edifici o habitatge per millorar-ne la seva accessibilitat. Des de la simple adaptació d'un bany fins a la instal·lació d'un ascensor, existeix un ampli ventall d'alternatives que ens permetran suprimir o minimitzar de forma parcial les barreres existents.
 
Entre les actuacions relacionades amb la millora de l'accessibilitat que es poden portar a terme podem destacar:
 
 • La reforma d'entrades o vestíbuls d'edificis per a fer-los accessibles.
 • La instal·lació d'ascensors o de plataformes elevadores per a persones.
 • La instal·lació de cadires o plataformes salvaescales.
 • La substitució d'escales per rampes.
 
Habitècnia considerem cada actuació com a única i possem un èmfasi especial en l'ànalisi previ de les característiques de l'edifici i de les necessitats del client. Variables que ens permetran definir i planificar de forma adequada les actuacions a portar a terme.
 
De la mateixa manera, definim el nostre grau d'intervenció en funció de les característiques de l'actuació a realitzar i del client, i pot constar d'un o vàris dels següents serveis:
 
 • Redacció del projecte per a la millora de l'accessibilitat.
 • Direcció de l’obra.
 • Gestió de la seguretat i del control de qualitat de l’obra.
 • Control econòmic de l’obra.
 • Petició de pressupostos, comparatiu d’ofertes i selecció d’industrials.
 • Tramitació de subvencions i ajudes
 • Finançament a mida.
 
Si volen millorar l'accessibilitat del seu edifici contactin amb Habitècnia. Estudiarem el seu cas de forma individualitzada i els presentarem una proposta i un pressupost dels treballs a realitzar sense cap compromís.