SERVEIS

Projectes de rehabilitació

El seu edifici està en mal estat i volen rehabilitar-lo?

Volen reduïr el consum energètic del seu edifici i els cal assessorament sobre les actuacions a portar a terme?

Saben que l'administració ofereix ajudes i subvencions per a portar a terme obres de rehabilitació i millora en els edificis d'habitatges?

INVERTEIXIN EN REHABILITACIÓ, CONFIÏN EN HABITÈCNIA. VALORS SEGURS.

rehabilitació girona berga comunitats

 
Rehabilitar un edifici o un habitatge comporta grans beneficis tant pel mateix i com pels seus ocupants. L’augment del seu valor patrimonial, la millora de les condicions de funcionalitat, confort i de seguretat, l’allargament de la seva vida útil i la reducció del consum energètic són només alguns dels beneficis que fan de rehabilitar una inversió rendible.
 
La rehabilitació però, és una activitat diferenciada dins del camp de l’arquitectura i la construcció, i com a tal, ha de ser gestionada amb procediments adequats a la seva especificitat per part de professionals especialitzats en aquest àmbit.
 
Habitècnia creiem que cada actuació de rehabilitació és única i que cal tractar-la com a tal. Fugim d’actuacions pomposes i generalistes, i actuem amb racionalitat, optimitzant els recursos i buscant sempre l’equilibri entre la tècnica, l’estètica i el cost econòmic.
 
Posem un èmfasi especial en l’avaluació i estudi inicial, el qual considerem imprescindible per assolir els resultats desitjats.
 
En funció de les seves característiques i àmbit d’actuació, les rehabilitacions es classifiquen en:
 
REHABILITACIÓ D'ENVOLVENTS
Reparació i/o renovació de façanes, patis, cobertes, terrasses, ...

REHABILITACIONS ESTRUCTURALS
Consolidació, reforç o substitució d’elements estructurals ( sostres, pilars, murs, fonaments,...)

REHABILITACIONS ENERGÈTIQUES
Millora de l’aïllament tèrmic de l’envolvent, millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació, Instal·lació d’energies renovables,..
 
REHABILITACIÓ D'INSTAL·LACIONS
Renovació i millora d’instal·lacions comunitàries, adaptació d’instal·lacions a la normativa vigent,...

REHABILITACIÓ D'INTERIORS
Canvis de distribució, renovació de revestiments i acabats, ...

REHABILITACIONS INTEGRALS
Quan s’intervé de forma simultània sobre la major part dels elements d’un edifici.
 
En funció del tipus d’actuació, dels requeriments administratius i de les necessitats de la seva comunitat definim el nostre grau d’intervenció, que pot constar d’un o varis dels serveis següents:
 
  • Redacció del projecte de rehabilitació.
  • Redacció de projectes complementaris (bastides, ...).
  • Direcció de l’obra.
  • Gestió de la seguretat i del control de qualitat de l’obra.
  • Control econòmic de l’obra.
  • Petició de pressupostos, comparatiu d’ofertes i selecció d’industrials.
  • Realització de la tramitació administrativa (llicències, subvencions, ...).
  • Finançament a mida.

 

Si volen rehabilitar el seu edifici contactin amb Habitècnia. Estudiarem el seu cas de forma individualitzada i els presentarem una proposta i un pressupost dels treballs a realitzar sense cap compromís.