SERVEIS

Conservació i manteniment
d'edificis

La seva comunitat vol iniciar un programa de manteniment de l'edifici i necessiten assessorament tècnic?

La seva comunitat no disposa del Llibre de l'edifici o del pla de manteniment i conservació i els cal un tècnic expert que el redacti?

CONSERVAR EL SEU EDIFICI ÉS ESTALVIAR.

 
La manca de conservació i manteniment són la causa principal de la majoria de les lesions que apareixen als edificis d’habitatges. En realitat, a la majoria d'edificis no es realitza cap tasca de conservació o manteniment, i només s’actua quan apareixen lesions importants produïdes per aquesta mancança.
 
Cal ser conscient que invertir en manteniment i conservació redueix considerablement les despeses que genera no fer-ho, perquè s’allarga la vida útil dels diferents elements i s’obté un major rendiment d’aquests.
 
A habitècnia posem a disposició de la seva comunitat un ampli ventall de serveis tècnics relacionats amb la conservació i manteniment de l'edifici entre els quals destaquen:
 
 • DOCUMENTACIÓ DE LA CONSERVACIÓ I MANTEMIENT
 • Elaboració del llibre de l'edifici i/o manual d'ús i manteniment.
 • Redacció del pla de manteniment, temporal i econòmic.

 

 • GESTIÓ DEL MANTENIMENT
 • Control i seguiment del pla de manteniment.
 • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.
 • Petició i comparació de pressupostos.
 • Contractació d'empreses i industrials.
 • Planificació i organització del manteniment preventiu.
 • Planificació econòmica del manteniment preventiu.
 • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector.
 • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.

Confiïn el mateniment del seu edifici a un professional, confiïn en Habitècnia. Volem ser els vostres tècnics de capçalera.