SERVEIS

Replanteig d'obres

Ha d'iniciar una obra nova i per les seves característiques li cal replantejar-la topogràficament?

Sap que el replanteig topogràfic és el sistema més fiable i ràpid a l'hora de plasmar sobre el terreny allò indicat en els plànols?

A HABITÈCNIA PORTEM A TERME REPLANTEJOS TOPOGRÀFICS DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA AMB LA MÀXIMA PRECISSIÓ I CELERITAT!

replanteig obres


El replanteig d'obra és el treball topogràfic que permet plasmar amb exactitud sobre el terreny mitjançant estaques, claus o pintures allò descrit en els plànols.

En aquest sentit, les tasques que es porten a terme de forma més habitual són:
  • La definició de plataformes d'excavació i els seus nivells en fase de moviment de terres.
  • La definició d'eixos de pilars, sabates o murs, així com la seva cota en fase de fonamentació.
  • La definició de carrers, serveis, parcel·les o qualsevol altre element d'obra civil.
  • La comprovació d'elements ja executats.

A Habitècnia treballem amb aparells d'última generació, ja sigui mitjançant estació total robotitzada o GPS, que ens aporten rapidesa i una gran precisió


Si necessita un replanteig topogràfic d'una obra contacti amb Habitècnia. L'informarem sense cap compromís i li farem un pressupost ajustat a les seves necessitats.