SERVEIS

Reforma i adequació d'establiments

Vol obrir un negoci i li cal reformar o adequar el local on té previst ubicar-lo?

Vol reformar un establiment per instal·lar una activitat però desconeix la normativa específica que ha de complir?

Ha sol·licitat una llicència d'obres a l'ajuntament i li demanen que disposi d'un tècnic que redacti el projecte i dirigeixi l'obra?

EMPRENGUI DE LA MÀ D'HABITÈCNIA I ESTIGUI TRANQUIL!

 
L'inici, ampliació o modificació d'una activitat empresarial requereix sovint l'adequació de l'espai (local comercial, oficina, nau industrial,..) on s'ubica.
 
Aquestes actuacions, estan subjectes a l'obtenció de la corresponent llicència d'obres per part de l'ajuntament i sovint és necessàri la presència d'un tècnic que redacti el projecte i assumeixi la direcció de les obres.
 
La presència d'un tècnic qualificat ens permetrà donar compliment als requeriments administratius esmentats, però sobretot, disposarem d'un professional que ens assesorarà durant tot el procés i que determinarà les actuacions necessàries per tal de donar compliment al conjunt de normatives vigents que li siguin aplicables.
 
En funció de les seves necessitats, dels requeriments administratius i de les característiques de l'activitat definim la nostra actuació. Entre els serveis relacionats amb la reforma i adequació d'establiments que Habitècnia posa al seu abast destaquem els següents:
 
  • Redacció del projecte de reforma o adequació del local, oficina o nau industrial.
  • Redacció del projecte d'interiorisme i decoració.
  • Aixecament dels plànols de l'establiment.
  • Direcció de l'obra amb emissió del certificat final d'obra.
  • Petició de pressupostos, comparatiu d'ofertes i selecció d'industrials.
  • Gestió econòmica de l'obra i coordinació d'industrials.
  • Tramitació de l'expedient amb l'administració.

 

Contacti amb Habitècnia. Estudiarem el seu cas de forma individualitzada i li farem un pressupost sense cap compromís.