SERVEIS

Obertura d'activitats econòmiques

Vol obrir un negoci i desconeix els requisits que ha de complir i la documentació necessària per obtenir la corresponent llicència d'obertura?

Sap que no tots els locals són aptes per a desenvolupar-hi una activitat concreta i que amb una bona elecció de l'emplaçament pot estalviar temps i diners?

PERQUÈ LES COSES PODEN SER SENZILLES, EMPRENGUI DE LA MÀ D'HABITÈCNIA!

La llicència d'activitats, és un requisit legal exigit per a desenvolupar una activitat concreta en un local o establiment.
 
Les activitats es troben regulades actualment a Catalunya per la Llei 20/2009 i les diferents normatives sectorials i municipals.  A grans trests, i en funció de les seves característiques i dimensions, les activitats es poden classificar en:
 
  • Activitats Classificades - Són aquelles que poden ocasionar molèsties, afectacions a les persones o contaminar el medi ambient. Es troben recollides en la llei 20/2009.
  • Activitats incloses en l'annex I
  • Activitats incloses en l'annex II
  • Activitats incloses en l'annex III
  • Activitats No classificades o Innòcues - Aquelles que no són susceptibles d'afectar el medi ambient ni de produïr molèsties greus.
El procediment i la documentació necessària per a tramitar una activitat varia en funció de la seves característiques i grup al qual pertany.
 
Tot i això, i arran de l'aprovació per part de l'administració de mesures per afavorir l'emprenedoria, actualment la majoria d'activitats no necessiten llicència prèvia per a la seva implantació.
 
En aquest sentit, l'autorització prèvia per part de l'administració ha sigut substituida per l'anomenada llicència express o declaració responsable, que permet iniciar ja l'activitat un cop s'ha presentat la documentació requerida davant l'administració sota la responsabilitat del titular de la instal·lació i del tècnic redactor de la documentació tècnica (certificat, projecte,..).
 
Aquest nou sistema de tramitació permet agilitzar els tràmits i reduir les esperes per iniciar l'activitat, però no implica en cap cas que no s'hagin de complir totes les normatives aplicables a la mateixa.
 
A Habitècnia som coneixedors de les dificultats que suposa l'obertura d'un negoci i per això l'acompanyem durant tot el procés, fent-nos càrrec dels aspectes tècnics, supervisant el compliment de les normatives i realitzant la tramitació amb l'administració perquè vostè es pugui dedicar al seu negoci.
 
Així mateix, i si encara no disposa de local pel seu negoci, des d'Habitècnia l'assessorarem en l'elecció del mateix per tal de què no es trobi amb cap impediment urbanístic o tècnic per desenvolupar-hi l'activitat.
 

Si vostè vol inciar una activitat contacti amb Habitècnia. Estudiarem el seu cas de forma individualitzada i li farem un pressupost sense cap compromís.