RECURSOS

13.06.13

MER TRÀMIT O NECESSITAT?

Un miler de pisos de lloguer o de venda d'arreu de Catalunya disposen del nou certificat d'eficiència energètica, que va entrar en vigor fa una setmana.
 
Tres quartes parts s'han elaborat sense veure l'habitatge.
 
Ja s'ha tramitat el certificat d'eficiència energètica d'un miler d'habitatges d'arreu de Catalunya, un tràmit que a partir del dia 1 de juny és obligatori per a aquells habitatges que es venen o es lloguen, malgrat que el resultat no és vinculant i no hi ha l'obligació de canviar res. Tres quartes parts dels certificats d'aquest miler d'habitatges, però, s'han elaborat amb dades estimades, és a dir, partint de la informació tècnica i “probablement sense haver fet la visita a l'habitatge avaluat”. La veritat és la que llei permet que el tràmit dugui les dades estimades, si això s'especifica en el document. Al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona (CETIG), però, els preocupa que els tècnics no trepitgin els pisos abans d'omplir el certificat, ja que la certificació pot acabar sent un mer tràmit burocràtic i els propietaris poden considerar el nou tràmit “una imposició” o “un impost revolucionari”.
 
Segons el vicedegà del col·legi, Jordi Fabrellas, l'esperit de la norma, que és d'àmbit europeu, persegueix conscienciar el consumidor de la importància de l'estalvi energètic i que el llogater o comprador d'un habitatge sàpiga quin és el consum d'energia que haurà de fer si hi va a viure.
 
Per això, el certificat atorga una qualificació a cada immoble, en una escala similar a la dels electrodomèstics. Aquesta escala va des de la A (en el cas dels pisos i cases més eficients) fins a la G (en el cas dels que menys). A més de la qualificació, el certificat també va acompanyat d'una sèrie de recomanacions per millorar l'eficiència dels immobles, que, segons Fabrellas, poden ser, per exemple, canviar finestres per evitar que deixin passar el fred o bé substituir la caldera per estalviar energia. El certificat d'eficiència energètica el poden emetre, ara per ara, els arquitectes, els aparelladors i els enginyers, tant els industrials com els tècnics industrials.
 
Segons dades de l'Institut Català d'Energia (Icaen), en una setmana s'han fet un miler de certificats, principalment de pisos particulars destinats a la venda o bé al lloguer, i la majoria han obtingut una qualificació baixa (en concret, una E). “Una qualificació baixa no vol dir, en cap cas, que el pis o casa sigui o no habitable, perquè aquest no és l'objectiu del certificat, sinósaber quines son les mesures que s'han de fer per millorar l'eficiència i, així, gastar menys en la factura”, va concretar.
 
A més del miler d'habitatges privats, durant aquests primers dies de l'entrada en vigor de la certificació també s'han rebut tres sol·licituds per avaluar edificis propietats de l'administració.
 
En el cas dels edificis públics, només han de tenir el certificat d'eficiència energètica aquells que tinguin més de 500 metres quadrats (en el cas dels més petits, l'obligació s'endarrereix fins al 2015).
 
El CETIG ha fet cursos específics als seus col·legiats i prepara una jornada per aquest estiu.
 
El punt avui. 12/06/2013. Imma Bosch
MER TRÀMIT O NECESSITAT?