RECURSOS

20.11.14

LA IMPORTÀNCIA DE RECÒRRER A L'ASSESORAMENT D'UN TÈCNIC EXPERT A L'HORA DE COMPRAR UN HABITATGE USAT

És habitual que a l’hora de comprar un immoble de segona mà ens fixem ens aspectes com la seva situació, la distribució, la superfície, els acabats o el seu aparent estat de conservació. Però realment això és suficient per no trobar-nos amb futures sorpreses desagradables? La resposta és no!
 
Comparant-ho amb el mercat del vehicle usat, és d’allò més freqüent que abans de comprar un cotxe demanem a un mecànic de la nostra confiança que l’inspeccioni per determinar allò que uns ulls inexperts no són capaços de valorar.
 
Perquè doncs no fem el mateix en el cas d’un immoble, quan el seu cost multiplica per 10 el d’un vehicle? La resposta la trobem en la manca de cultura de conservació dels habitatges.
 
Tots som conscients de que un cotxe necessita un manteniment i que s’ha de portar de forma periòdica al taller per revisar-lo i que això augmenta la seguretat del vehicle i n’allarga la seva vida útil.
 
Però som realment conscients del manteniment que cal fer en un habitatge? Entenem que conservar adequadament un edifici és la millor inversió que hi podem fer? Malauradament, la resposta general és no.
 
Aquesta manca de cultura de conservació és la que ens fa considerar com a normal comprar un habitatge usat sense recórrer a l’assessorament d’un tècnic expert.

Simplement no som conscients de que nosaltres no som capaços de valorar l’estat real d’un immoble en tota la seva magnitud i no pensem que potser allò que creiem que és una bona oportunitat serà una ruïna en el futur.
 
La inspecció de l’immoble per part d’un tècnic expert  ens permet disposar d’una radiografia complerta de la finca, conèixer les deficiències que presenta i estimar de forma aproximada la inversió a la qual haurem de fer front en un futur pròxim si volem conservar-lo en bon estat.
 
En resum, tindrem molts més elements de judici per determinar si la compra és o no una bona oportunitat i disposarem d’arguments sòlids per negociar des d’una posició de força davant la part venedor, circumstàncies que justifiquen de forma sobrada el petit cost que pot tenir aquest assessorament.
 
Recordi, abans de comprar un immoble usat deixi’s assessorar per un tècnic expert del món de la construcció. Hi sortirà guanyant!
LA IMPORTÀNCIA DE RECÒRRER A L'ASSESORAMENT D'UN TÈCNIC EXPERT A L'HORA DE COMPRAR UN HABITATGE USAT