RECURSOS

25.08.14

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES

La Generalitat de Catalunya ha aprovat la resolució TES/1919/2014 de convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges per l'any 2014.
 
Els requisits per poder-se acollir a la convocatòria són els següents:
- Que l'edifici sigui anterior al 1981.
- Que l'edifici disposi de la Inspecció Tècnica de l'edifici (ITE) on s'indiqui de la necessitat de portar a terme les actuacions.
 
Entre les actuacions subvencionables destaquen les següents:
- Les obres de conservació i millora de l'estructura.
- Les obres de conservació i millora de cobertes, terrats, façanes i mitgeres.
- Les obres  que tinguin com a objectiu la millora de l'eficiència energètica de l'edifici (millora de l'aïllament, substitució de fusteries exteriors, substitució d'equips de producció de calor o fred,..)
- La instal·lació d'energies renovables (biomassa, geotèrmia, energia solar,...)
- Les actuacions de millora de l'accessibilitat (instal·lació d'ascensors, rampes, remuntadors d'escales,..)
 
L'import de les subvencions pot arribar a un màxim del 35% del cost de l'actuació.
 
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 1 de setembre del 2014 i es finalitza el 15 d'octubre del 2014 (14 de novembre en alguns casos especials).
 
Per a més informació, contacti amb HABITÈCNIA i l'informarem sense cap compromís.
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES