RECURSOS

11.03.15

COM EVITAR LES HUMITATS PER CONDENSACIÓ AL NOSTRE HABITATGE?

La presència d’humitats ocasionades per la condensació de l’aire són un problema freqüent  en els habitatges, especialment durant els mesos d’hivern.

Aquesta problemàtica es produeix quan la temperatura superficial d’un tancament interior (ja sigui paret, sostre o finestra) és inferior (uns 3ºC) a la del punt de rosada de l’ambient, que bàsicament depèn de la humitat relativa de l’aire i de la temperatura interior.

Quan succeeix aquest fenomen, l’aire en contacte amb contacte amb el tancament en qüestió es refreda bruscament i es condensa, dipositant-se sobre la superfície del mateix petites gotes d’aigua que amb al pas del temps acabaran derivant en les típiques taques negres provocades per les colònies de fongs i les conseqüències que se’n deriven.

Aquesta patologia pot aparèixer per culpa de diversos factors, però generalment és fruit de la combinació de diverses causes, entre les quals destaquen les següents:

 • VENTILACIÓ INSUFICIENT DE L’HABITATGE: Actualment els pisos i les cases són molt estancs. Aquesta situació té efectes positius com la millora de l’eficiència energètica de l’habitatge, però també en té de negatius, com la d’impedir la renovació natural continua de l’aire interior i no permetre la reducció de la humitat relativa.
 • DEFICIENT AÏLLAMENT TÈRMIC: Les parets o sostres sense aïllament en contacte amb l’exterior, els ponts tèrmics, les fusteries d’alumini sense trencament de pont tèrmic o els vidres senzills són punts freds que afavoreixen la presència de condensacions.
 • CALEFACCIÓ INSUFICIENT: Com més alta és la temperatura interior de l’habitatge major capacitat té l’aire per admetre vapor d’aigua. Per contra quan la temperatura de l’habitatge és més baixa és més probable l’aparició de problemes de condensació.
 •  EXCÉS DE PRODUCCIÓ DE VAPOR: Hàbits com rentar i assecar la roba a l’interior de l’habitatge, cuinar abundantment, utilitzar estufes de butà o la presència d’un gran nombre d’habitants a l’immoble entre d’altres fan que l’aportació d’humitat a l’aire sigui molt elevada i per tant les possibilitats de patir problemes de condensació siguin més grans.

En funció del grau d’afectació i de les seves característiques particulars, els immobles que tenen humitats per condensació poden presentar les següents patologies:

 • PRESÈNCIA DE TAQUES D’HUMITAT I FONGS: La presència de taques de color negre són un dels símptomes més característics de la condensació i es deuen a la proliferació de colònies de fongs que es dipositen a la superfície de les parets i en casos extrems també sobre el mobiliari i la roba.
 • QUALITAT DEFICIENT DE L’AIRE I MALES OLORS: La presència d’humitats de condensació confereixen a l’aire una desagradable olor d’humitat que s’impregna a la roba i als diferents elements de l’immoble, i s’augmenta de forma considerable la contaminació de l’aire, provocant en alguns casos reaccions al·lèrgiques, episodis d’asma, infeccions o altres problemes respiratoris.
 • BAF I REGALIMS: És molt freqüent que les humitats per condensació provoquin baf i regalims d’aigua als vidres i marcs de les obertures exteriors, arribant en casos extrems a formar-se basals d’aigua i a empapar completament els paraments pròxims.

 Però, com podem solucionar els problemes d’humitat de condensació d’un pis o una casa?

Afortunadament, en molts dels casos un simple canvi d’hàbits ens permetrà acabar amb els problemes de condensació del nostre habitatge. Entre aquests, tenen una especial importància els següents:

 • Ventilar diàriament totes les habitacions de la casa de 5 a 10 minuts i intentant que aquesta sigui creuada.
 • Ventilar les estances on s’hagi produït una gran quantitat de vapor (el bany després de dutxar-se, el rentador quan s’hagi utilitzat l’assecadora,...).
 • No assecar la roba a l’interior de l’habitatge.
 • No utilitzar estufes de gas butà.
 • Mantenir una temperatura adequada a  l’interior de l’habitatge.
 • Utilitzar l’extractor de la cuina sempre que es cuini.
 • No tancar les portes dels dormitoris a la nit.

Si malgrat seguir aquestes recomanacions el seu habitatge continua amb els problemes de condensació, li recomanem que contacti amb un tècnic expert en patologies de la construcció perquè determini la causa o causes de la problemàtica i indiqui quines actuacions cal portar a terme. Entre d’altres, és possible que sigui necessari realitzar algun/s dels següents treballs:

 •  Incorporació o millora (en cas de ja existir) de l’aïllament tèrmic dels paraments en contacte amb l’exterior (façanes i cobertes).
 • Substitució de fusteries i/o vidres de les obertures.
 • Instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica.
 • Tallar els ponts tèrmics existents en l’habitatge.

Si el seu habitatge té problemes d’humitat contacti amb Habitècnia. Un tècnic expert en patologies de la construcció visitarà casa seva, li farà un diagnòstic independent i li indicarà les actuacions a portar a terme per a corregir la problemàtica.

COM EVITAR LES HUMITATS PER CONDENSACIÓ AL NOSTRE HABITATGE?