RECURSOS

13.06.13

LA CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS, UN ACTIU QUE EL SECTOR HA D'EXPLOTAR

El passat 5 d’abril i després de varis mesos d’endarreriment, es va aprovar en consell de ministres el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.
 
Aquest Reial Decret, transposa al dret espanyol la regulació de la certificació energètica d’edificis prevista en la Directiva 2010/31/UE i derroga el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel que s’aprovava el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis de nova construcció.
 
La novetat més significativa de la nova normativa, és sense cap mena de dubte, l’obligació de disposar a partir de l’1 de juny de 2013, d’un certificat d’eficiència energètica en tots els edificis existents que es vulguin vendre o llogar.
 
En un número passat de la revista1, el Sr. Jordi Castellano Costa ens apropava ja a la certificació d’eficiència energètica d’edificis existents i responia les principals preguntes relacionades amb la mateixa. Tot i això, la imminent entrada en vigor d’aquest requeriment i el seu impacte econòmic han generat alguns dubtes i temors específics entre els professionals del sector de la promoció i la construcció que a continuació intentem aclarir.
 
Totes les promocions construïdes durant els últims anys han de disposar del certificat d’eficiència energètica?
 

Si. El certificat d’eficiència energètica és obligatori per a tots els edificis existents que es vulguin vendre o llogar, independentment de la seva antiguitat.
 
Cal tenir en compte però, que tots els edificis construïts a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 47/2007, ja disposen del certificat d’eficiència energètica, i com a conseqüència compleixen la nova normativa.
 
Com a promotor i propietari d’un edifici existent, puc disposar només d’un certificat que englobi el conjunt de la construcció o per contra he de tenir un certificat per cadascuna de les entitats (pisos, locals, ...) de l’edifici que vulgui vendre o llogar?

Tant si vol vendre o llogar un edifici sencer com si ho vol fer per entitats individuals, pot disposar d’un únic certificat d’eficiència energètica que englobi el conjunt de la construcció.
 
Cal tenir present, que certificar energèticament un edifici complert sempre serà més econòmic que fer-ho de forma individual en cada entitat del mateix, arribant a estalvis de més del 50% del preu en el cas de grans construccions.
 
Tot i això, cal tenir també present, que certificant un edifici de forma conjunta s’obté una qualificació energètica mitjana de l’edifici, mentre que fent-ho de forma individual a cada entitat, es té en compte les especificitats de cadascuna d’elles (orientació, ombres,..) i per tant el resultat obtingut s’ajustarà millor a la realitat de l’habitatge, local, etc.
 
Com a promotor, em pot beneficiar el certificat d’eficiència energètica a l’hora de vendre o llogar un immoble?
 
És evident que l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica quan hem de vendre o llogar un immoble suposa una despesa addicional pel propietari, que pot arribar a xifres gens menyspreables en el cas de promotors, entitats bancàries i grans propietaris que disposin d’estocs importants.
 
Però la implantació real i efectiva del certificat d’eficiència energètica dels edificis a la societat representa també una gran oportunitat, especialment pels promotors, propietaris en gran mesura d’edificis de recent construcció. Aquests, executats d’acord amb normatives reguladores de l’estalvi d’energia, (ja sigui la NBE-CT-79 o el codi tècnic de l’edificació) obtindran en una gran part dels casos una qualificació energètica superior a la de la resta i com a conseqüència la seva demanda i valor s’incrementarà.
 
Així doncs, de la mateixa manera que actualment un dels aspectes que més pes té a l’hora d’escollir un vehicle és el seu consum, la qualificació energètica dels edificis esdevindrà en poc temps un factor fonamental en el moment de comprar o llogar un habitatge.
 
Un altre exemple d’aquesta tendència creixent, el tenim en els electrodomèstics, sector que va implantar l’etiqueta energètica el 1995. En aquest cas, les estadístiques europees indiquen que mentre el 1997 tant sols el 5% dels frigorífics venuts en aquest territori tenien una classificació energètica A, el 2005 aquesta proporció superava ja el 90%. Com a constructor, en què em pot beneficiar la implantació de la certificació d’eficiència energètica dels edificis existents?
 
S’estima que el 60% del total d’habitatges existents actualment, han sigut construïts amb anterioritat al 1979, any d’entrada en vigor de la primera normativa reguladora de les exigències tèrmiques en els edificis.
 
La implantació de la certificació energètica, sumat a l’augment sostingut del preu de l’energia i a la necessitat d’avançar cap a un model de societat més sostenible, fa preveure que la rehabilitació energètica d’edificis serà un important motor de dinamització econòmica del sector de la construcció que cal saber aprofitar
 
Per tant doncs, cal potenciar des del sector l’actiu que representarà la nova certificació, i convertir el què es pot percebre com un problema en una oportunitat.
LA CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS, UN ACTIU QUE EL SECTOR HA D'EXPLOTAR