SERVEIS

Cèdula d'habitabilitat

Gestiona o comercialitza immobles i s'encarrega sovint de tramitar les cèdules d'habitabilitat dels habitatges dels seus clients?

Tramita al llarg de l'any un volum important de cèdules i vol gaudir dels nostres descomptes especials per a professionals?

LES CÈDULES DELS HABITATGES DELS SEUS CLIENTS DE FORMA ÀGIL, RÀPIDA I ECONÒMICA A HABITÈCNIA.

 
 
La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per a ser destinat a residència de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons la normativa vigent.
 
La cèdula s’anomena de primera ocupació quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.
 
Si vostè s'encarrega de tramitar les cèdules d’habitabilitat dels habitatges dels seus clients, des d’Habitècnia li redactarem i entregarem els certificats el més ràpidament possible i al millor preu.

Així mateix, i si ho desitja,  també ens encarregarem de tota la tramitació amb l'administració per tal d'agilitzar el procés i simplificar-li la feina.
 

PREGUNTES FREQÜENTS

ÉS OBLIGATORIA LA CÈDULA D'HABITABILITAT? PER A QUÈ SERVEIX?

Tots els immobles han de disposa de cèdula d’habitabilitat, que té una vigència de 25 anys en el cas d’habitatges de nova construcció i de 15 anys en el cas d’habitatge usat, de conformitat amb l’article 9  del Decret 141/2012 que fixa les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
 
Actualment, la cèdula d’habitabilitat és un document indispensable alhora de:
 
  • Llogar o vendre un habitatge.
  • Tramitar l’alta de subministres d’electricitat, aigua, gas i telecomunicacions.
  • Tramitar una hipoteca.
  • Tramitar un reagrupament familiar d’estrangers.
     

QUÍ POT SOL·LICITAR LA CÈDULA D'HABITABILITAT?

La cèdula d’habitabilitat pot ser sol•licitada pel propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.
 

COM S'OBTÉ LA CÈDULA D’HABITABILITAT D’UN HABITATGE?

El procés d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat d'un habitatge es pot resumir en el següent esquema.
 

 

QUINES DADES CONSTEN A LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

Les dades que consten a la cèdula d’habitabilitat són:
 
  • L’adreça de l’habitatge.
  • La superfície útil.
  • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió.
  • El seu llindar màxim d’ocupació (nombre màxim de persones que hi poden viure).
A la cèdula no hi figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.
 

QUÈ PASA SI UN HABITATGE NO COMPLEIX ELS REQUISITS D’HABITABILITAT EXIGITS?

En el cas que durant la inspecció de l’habitatge, el tècnic observi que no es compleixen els requisits mínims d’habitabilitat establerts per la normativa, el propietari haurà de portar a terme les actuacions necessàries per a subsanar els defectes detectats durant la visita
 

QUIN COST TENEN LES TAXES DE TRAMITACIÓ?

La tramitació de la cèdula d’habitabilitat per part de l’administració està condicionada al pagament d’una taxa de 18,90€ si la tramitació es fa presencialment o de 13,23€ si es fa telemàticament.
 

TOTS ELS HABITATGES PODEN OBTENIR LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

No. A banda de complir els requisits mínims d’habitabilitat establerts al decret 141/2012, cal que l’immoble estigui escripturat com a habitatge. Per exemple, un local reformat per complir amb aquests requisits continuarà sense poder obtenir la cèdula si no es demana una llicència de canvi d’ús.
 

QUINA NORMATIVA REGULA LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

El Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
 

QUIN PREU TÉ LA CÈDULA D’HABITABILITAT?

Per tal de poder-li oferir el millor preu, no establim un import fix per a la redacció de cèdules d’habitabilitat, sinó que el determinem en funció de la situació de l’immoble a certificar.
 
Així mateix, si vostè és un professional de la gestió i comercialització immobiliària, li oferim la possiblitat de beneficiar-se d'importants descomptes en funció del volum de contractació.
 
 
Contacti amb Habitècnia i l'informarem sense cap compromís de les nostres condicions especials per professionals de la gestió immobiliària.